Dự án Luật năng lượng nguyên tử và công tác giám sát các công trình quan trọng quốc gia năm 2007

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trong hai ngày 19 và 20-10, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH, CN và MT) của Quốc hội, tổ chức phiên họp thứ hai thông qua báo cáo thẩm tra dự án Luật năng lượng nguyên tử (trình Quốc hội khóa 12, kỳ họp thứ 2) và công tác giám sát tình hình thực hiện các công trình quan trọng quốc gia năm 2007 theo Nghị quyết của Quốc hội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107718&sub=50&top=37