Đông Ti-mo: Trước vòng xoáy bạo lực mới

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Quốc đảo Đông Ti-mo đang nóng lên từng ngày sau vụ một nhóm binh sỹ nổi loạn tấn công tư dinh Tổng thống Hô-xê Ra-mốt Hoóc-ta tại thủ đô Đi-li, bắn người đứng đầu nhà nước  bị thương nghiêm trọng hôm 11-2 vừa qua.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/158882