Đồng Tháp: Quỹ tín dụng nhân dân góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế nạn cho vay nặng lãi

    Gốc

    Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện nay toàn tỉnh Đồng Tháp có 17 quỹ tín dụng nhân dân (QTD), trong đó 1 QTD mới được thành lập, với 25.574 thành viên tham gia, có tổng vốn hoạt động là 165,5 tỷ đồng và tổng dư nợ 155 tỷ đồng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17798