Đồng chí Tổng Biên tập Báo Sơn La dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Ngày 24/5, đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La, đã dự sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ bản Quyết Thắng, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu. Cùng dự sinh hoạt, có đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và lãnh đạo xã Nong Lay.

Buổi sinh hoạt Chi bộ bản Quyết Thắng, xã Nong Lay.

Buổi sinh hoạt Chi bộ bản Quyết Thắng, xã Nong Lay.

Các đại biểu dự sinh hoạt Chi bộ bản Quyết Thắng.

Các đại biểu dự sinh hoạt Chi bộ bản Quyết Thắng.

Bản Quyết Thắng có 103 hộ dân được sáp nhập từ 3 bản: Quyết Thắng A, Quyết Thắng B và bản Co Chạy. Chi bộ bản có 40 đảng viên, trong đó 39 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị. Trong tháng 5, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai đẩy mạnh sản xuất, chăm sóc và thu hoạch lúa chiêm xuân; gieo trồng 30 ha ngô và 50 ha sắn; trồng mới và chăm sóc 12 ha cỏ phục vụ chăn nuôi. Đồng thời chỉ đạo ban giám sát đầu tư cộng đồng bản giám sát 2 tuyến đường đang thi công và chỉ đạo ban thanh tra nhân dân bản hòa giải thành công 2 vụ việc tranh chấp đất đai. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong tháng, Chi bộ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Sơn La phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Sơn La phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Đồng chí Tổng biên tập Báo Sơn La tặng quà cho Chi bộ bản Quyết Thắng

Đồng chí Tổng biên tập Báo Sơn La tặng quà cho Chi bộ bản Quyết Thắng

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Tổng Biên tập Báo Sơn La đã thông tin nhanh tình hình thời sự quốc tế, trong nước và trong tỉnh tới các đảng viên. Đồng thời, đề nghị Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề cụ thể. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực và các nhiệm vụ cấp trên giao. Chỉ đạo lựa chọn, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để nhân rộng, giúp nhân dân nâng cao thu nhập. Làm tốt việc phối hợp quản lý đảng viên đi làm ăn xa tại các khu vực ngoại tỉnh. Có phương án hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển sản xuất để thoát nghèo. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo tuyến đường giao thông nội bản đi lại trong mùa mưa lũ...

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/dong-chi-tong-bien-tap-bao-son-la-du-sinh-hoat-chi-bo-co-so-EQFrRyPIR.html