Đồng bằng sông Cửu Long giữ chân người “trồng” chữ

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Hơn 5 năm qua, một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đã có mô hình nhà nước và nhân dân cùng chăm lo đời sống giáo viên, nhất là những thầy cô giáo từ xa đến địa phương dạy học.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/2008/5/153188