Đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam'

Ngày 5/2/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 43/2024/UBTVQH15 quy định về Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam'.

Giải đáp chính sách

Quang cảnh Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Quang cảnh Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Hỏi: Tôi được biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”. Xin quý báo cho biết về đối tượng được xét tặng; đối tượng chưa hoặc không xét tặng Kỷ niệm chương và tiêu chuẩn xét tặng ?

(Trần Ánh Mai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của quý bạn đọc xin trả lời như sau:

Ngày 5/2/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết 43/2024/UBTVQH15 quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”. Theo đó, Điều 4 quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” cho những đối tượng sau:

- Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; lãnh đạo tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

- Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Trưởng Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và nguyên Trưởng Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Đại biểu Quốc hội.

- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

- Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định trên.

- Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài.

Đối tượng chưa hoặc không xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” được quy định tại Điều 5:

- Cá nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực đang được xác minh làm rõ;

- Cá nhân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian thi hành kỷ luật.

Đối tượng không xét tặng Kỷ niệm chương bao gồm:

- Đại biểu Quốc hội bị bãi nhiệm; công chức, viên chức bị buộc thôi việc; người lao động quy của Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, TP trực thuộc trung ương bị xử lý kỷ luật sa thải;

- Cá nhân đã bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Về tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương, Điều 6 nêu:

1. Cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 4 của Nghị quyết này chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có đóng góp vào quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam.

2. Cá nhân quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 của Nghị quyết này chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thời gian tham gia làm đại biểu Quốc hội trọn 01 nhiệm kỳ trở lên;

b) Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thời gian giữ chức vụ từ đủ 05 năm trở lên, không kể thời gian thi hành kỷ luật.

3. Cá nhân quy định tại khoản 6 Điều 4 của Nghị quyết này chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đã được tặng kỷ niệm chương của Văn phòng Quốc hội;

b) Có ít nhất là 05 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên kể từ ngày được Văn phòng Quốc hội tặng Kỷ niệm chương.

4. Cá nhân quy định tại khoản 7 Điều 4 của Nghị quyết này chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam;

b) Có sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc nghiệm thu và có giá trị thực tiễn, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam.

5. Cá nhân quy định tại khoản 8 Điều 4 của Nghị quyết này chấp hành tốt chính sách, pháp luật Việt Nam và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có đóng góp vào quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam;

b) Có đóng góp trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với Quốc hội Việt Nam.

6. Trường hợp khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

B.A

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/doi-tuong-duoc-xet-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-quoc-hoi-viet-nam-370654.html