Đối phó bão số 8: Sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết

    Gốc

    VIT- Trong khi cơn bão số 6 và số 7 vừa đi qua để lại hậu quả không nhỏ cho các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung thì lại có một cơn bão mới (cơn bão số 8) với diễn biến phức tạp đang hoành hành trên biển Đông...

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/53421/default.aspx