Đối ngoại toàn diện, hiện đại, tiên phong và chủ động thích ứng

LTS - Nhân dịp Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế về những thành tựu quan trọng và mục tiêu trọng tâm của công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, cũng như về vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Lễ tiếp nhận vắc-xin do COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ.

Lễ tiếp nhận vắc-xin do COVAX cung cấp với sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ.

“Ngoại giao cây tre” đặc sắc, độc đáo

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi:

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá ngoại giao Việt Nam là ngoại giao Hồ Chí Minh, tiếp nối truyền thống của ông cha ta từ hàng nghìn năm nay. Tổng Bí thư đã lấy hình ảnh cây tre, loại cây gắn bó với làng quê, con người Việt Nam, làm hình ảnh rất sinh động cho truyền thống dân tộc, bản sắc nền ngoại giao Việt Nam.

Từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 28, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới hình ảnh cây tre và tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, Tổng Bí thư đã phát triển rõ ràng hơn về hình tượng cây tre gắn chặt với ngoại giao Việt Nam, đó là tinh thần kiên cường nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Nhìn lại truyền thống của cha ông và thành tựu quan trọng từ khi thành lập nước cho đến nay, nền ngoại giao Việt Nam đều thể hiện được những tính chất này.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái:

Bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc đã nêu bật những thông điệp rất sâu sắc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái ngoại giao đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.

Là những nhà ngoại giao đang công tác ở nước ngoài, chúng tôi nỗ lực để góp phần nhỏ bé xây dựng ngành ngoại giao nói riêng, công tác đối ngoại nói chung, với mục tiêu bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của Tổ quốc phù hợp luật pháp quốc tế.

Đối ngoại phục vụ phát triển, lấy người dân làm trung tâm

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc:

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lấy phát triển làm trung tâm đã đặt ra những đòi hỏi cao hơn với ngành ngoại giao trong công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao phục vụ địa phương, doanh nghiệp. Đại dịch Covid-19 vừa mang đến những thách thức song cũng mang đến những cơ hội, cách làm mới trong công tác ngoại giao kinh tế.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến, cùng một lúc có nhiều đầu mối tham gia. Mỹ là một thị trường có tính cạnh tranh cao hàng đầu thế giới, do đó các địa phương, doanh nghiệp cần chủ động vươn ra bên ngoài. Tiềm năng của các địa phương Việt Nam rất lớn, mỗi địa phương đều có thế mạnh. Sự chủ động của địa phương và doanh nghiệp là nhân tố quyết định thành công trong thời kỳ cạnh tranh quyết liệt này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang:

Trong những năm qua, công tác đối ngoại của tỉnh Vĩnh Phúc luôn được các cấp lãnh đạo của tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ và đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quảng bá hình ảnh của tỉnh với bạn bè quốc tế.

Công tác đối ngoại đóng vai trò tiên phong, mở đường cho các hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Vĩnh Phúc. Vai trò của công tác đối ngoại còn được thể hiện trong công tác tham mưu hoạch định chính sách đối ngoại gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Với sự hỗ trợ của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ đa dạng hóa các kênh, thu hút tối đa nguồn lực hỗ trợ cho công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Xứng đáng là một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn:

Với vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nỗ lực triển khai toàn diện các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; góp phần vận động, đấu tranh dư luận bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế cũng như đóng góp vào phong trào tiến bộ của nhân dân các nước.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát huy vai trò, thế mạnh, xứng đáng là một “trụ cột” của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định. Đối ngoại nhân dân được nhìn rộng, toàn diện, bao trùm hơn cả về chủ thể, đối tác, lĩnh vực, cách tiếp cận, từ đó có thể huy động ngày càng rộng rãi các lực lượng trong xã hội tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng nâng cao

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp Denis Rondepierre:

Những tiến bộ đạt được trong 35 năm đổi mới của Việt Nam cho thấy sự lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội gắn với thực tế đất nước là cách tiếp cận đúng đắn. Liên hợp quốc đã công nhận Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Ayana Gutíerrez:

Với công cuộc đổi mới, Việt Nam đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiến trình công nghiệp hóa đất nước, những thành tựu to lớn về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, các chính sách xã hội... đã khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ủy viên Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Anh Kenny Coyle:

Những thành tựu của Việt Nam nâng cao đời sống của người dân, tiến trình hiện đại hóa nhanh chóng, ấn tượng. Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước vượt qua thử thách, bước vào thời kỳ ổn định, thịnh vượng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Faisal Ahmed, Trường Quản trị FORE, New Delhi (Ấn Độ):

Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể sau khi thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong thương mại quốc tế, góp phần để Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh và vai trò trong quản trị kinh tế thế giới.

Giáo sư, Tiến sĩ Pierre Journoud, Đại học Paul-Valéry Montpellier 3 (Pháp):

Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực, đặc biệt trong ASEAN, cũng như trên thế giới. Các cam kết, đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc, như tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở châu Phi, củng cố uy tín quốc tế của Việt Nam.

Nguồn: TTXVN

ĐINH TRƯỜNG và NHƯ NGỌC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/doi-ngoai-toan-dien-hien-dai-tien-phong-va-chu-dong-thich-ung-678890/