Đôi khi con trai cũng “ngốc xít”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Con gái chỉ vô tình trêu đùa tí thôi, có biết tí tẹo gì về “sự vụ” kia đâu. Mà kể cả con trai có dùng mỹ phẩm thật, con gái cũng coi là chuyện – bình – thường mà. Sao con trai lại cứ suy nghĩ “ngốc xít” thế cơ chứ?

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=65793