Đời đãi sạn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Dầm mình dưới nước hàng giờ, liên tục đội trên đầu hàng chục ký sạn nhưng thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Đó là công việc mưu sinh, cuộc sống hằng ngày của những người đãi sạn (sỏi)...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200921/20090519120027.aspx