Doanh nghiệp sẽ còn khó khăn trong năm 2023

Việc làm và thu nhập cho người lao động có nhiều biến động, phần nào cũng ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp, dự báo còn gặp nhiều khó khăn cần được quan tâm giải quyết trong năm 2023. Mặc dù theo số liệu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mới công bố, thị trường nội địa của các doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực đã phục hồi lên mức 75 - 85% so với trước dịch Covid-19.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/doanh-nghiep-se-con-kho-khan-trong-nam-2023-149623.htm