Doanh nghiệp làm đêm để tránh giờ cao điểm

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhằm giảm thiểu những chi phí sản xuất trước cách tính giá điện vào giờ cao điểm, nhiều doanh nghiệp ở Quảng Ngãi đã áp dụng biện pháp tránh "giờ vàng" của ngành điện lực bằng phương án ngày nghỉ đêm làm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/4/111676.cand