Doanh nghiệp ký quỹ bảo vệ môi trường: Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả

Những năm qua, ngành chức năng tỉnh đã quan tâm đôn đốc các doanh nghiệp (DN) khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường (BVMT) theo quy định. Qua đó, nâng cao trách nhiệm BVMT của DN trong hoạt động sản xuất.

Ký quỹ BVMT là công cụ áp dụng cho các ngành kinh tế dễ gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, các DN hoạt động khai thác khoáng sản trước khi đầu tư phải đặt cọc một khoản tiền lớn hơn hoặc xấp xỉ với kinh phí cần để khắc phục môi trường nếu DN gây ra ô nhiễm hoặc suy thoái môi trường. Theo quy định, các tổ chức, cá nhân khi hoạt động khai thác khoáng sản phải lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác và tiến hành ký quỹ tại Quỹ BVMT Việt Nam hoặc Quỹ BVMT của địa phương nơi có mỏ khai thác.

Hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn

Hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng tại xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn

Hữu Lũng là huyện có nhiều DN khai thác khoáng sản nhất trên địa bàn tỉnh. Toàn huyện hiện có 26 DN hoạt động khai thác cát, sỏi, đá vôi... làm vật liệu xây dựng. Ông Cao Văn Hòa, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Hữu Lũng cho biết: Hằng năm phòng tham mưu UBND huyện gửi văn bản yêu cầu các DN hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khai thác theo các nội dung trong giấy phép khai thác được cấp; thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án được phê duyệt. Đồng thời, phòng phối hợp đôn đốc các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện đầy đủ việc ký quỹ BVMT. Kết quả, hằng năm các DN hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đều thực hiện việc ký quỹ BVMT theo quy định.

Không riêng huyện Hữu Lũng, phòng chức năng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng quan tâm đôn đốc, hướng dẫn các DN thuộc diện phải ký quỹ BVMT thực hiện theo quy định. Hầu hết các DN đều tiến hành ký quỹ đầy đủ và đảm bảo tiến độ về thời gian.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Kế toán trưởng Công ty Than Na Dương (thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình) cho biết: Là đơn vị khai thác than cung cấp nhiên liệu cho Công ty Nhiệt điện Na Dương, trung bình mỗi năm công ty khai thác đạt công suất khoảng 600.000 tấn. Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác cải tạo, phục hồi vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thời gian qua đơn vị đã chủ động thực hiện ký quỹ BVMT đầy đủ, đúng thời gian quy định. Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã thực hiện ký quỹ theo quy định với số tiền trên 2,9 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh có 18 dự án của các đơn vị DN thực hiện ký quỹ BVMT với số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Lũy kế tổng số tiền ký quỹ BVMT trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay là trên 79 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở TN&MT, trong năm 2023, toàn tỉnh có 37 dự án khai thác khoáng sản thuộc diện thực hiện nộp tiền ký quỹ BVMT. Theo đó, các DN đã thực hiện ký quỹ BVMT với tổng số tiền trong năm 2023 là trên 9,1 tỷ đồng, đạt 190,6% so với kế hoạch. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh có 18 dự án của các đơn vị DN thực hiện ký quỹ BVMT với số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Lũy kế tổng số tiền ký quỹ BVMT trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay là trên 79 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở TN&MT, Giám đốc Quỹ BVMT tỉnh cho biết: Mục đích của việc ký quỹ là bảo đảm nguồn tài chính để cải tạo, phục hồi môi trường sau hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những DN nộp đầy đủ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định thì vẫn còn một số đơn vị chậm thực hiện. Do đó, Sở TN&MT, Quỹ BVMT tỉnh thường xuyên đôn đốc các đơn vị, DN ký quỹ; thông báo cho các DN khai thác khoáng sản chưa nộp, chậm nộp hoặc ký quỹ thiếu đến làm việc trực tiếp và yêu cầu các đơn vị DN nộp đầy đủ tiền ký quỹ theo quy định. Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản. Đồng thời, yêu cầu các DN khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của DN trong công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, việc các DN khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện ký quỹ BVMT theo quy định đã góp phần đảm bảo nguồn tài chính trong xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động khai thác. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

LIỄU CHANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doanh-nghiep-ky-quy-bao-ve-moi-truong-tang-trach-nhiem-nang-hieu-qua-5007809.html