Đoàn lãnh đạo Tổng cục XDLL - CAND thăm và làm việc với Tổng cục Chính trị - Bộ An ninh Lào

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nằm trong chương trình làm việc tại Lào, Thiếu tướng Hữu Ước đã có buổi tập huấn chuyên sâu về công tác tuyên huấn và nghiệp vụ báo chí cho cán bộ làm công tác chính trị, tuyên huấn của Bộ An ninh Lào. Hơn 100 cán bộ, trong đó có nhiều tướng lĩnh đã tham dự buổi tập huấn này. Sự bổ ích của nó - như Đại tá Sổm Kẹo Sỉ La Vông, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào đã nói trong buổi liên hoan chia tay: "Lần này, đồng chí Hữu Ước nói một buổi, lần sau đồng chí phải nói nhiều buổi nữa, bổ ích lắm, hấp dẫn lắm".

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/100094.cand