Đoàn giám sát Quốc hội giám sát thị trường bất động sản và nhà ở xã hội tại Đồng Nai

Chiều 13-6, Tổ công tác của Đoàn giám sát Quốc hội do ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Tổ trưởng đã giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tại Đồng Nai.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202406/doan-giam-sat-quoc-hoi-giam-sat-thi-truong-bat-dong-san-va-nha-o-xa-hoi-tai-dong-nai-e4347c3/