Độ xe Lead ăn Tết kiểu này thì ai mà theo cho lại

Báo VTC News
Gốc

Có ai đọ được chủ nhân chiếc xe Lead dán hình chăn con công huyền thoại này về chất chơi?

Độ xe ăn Tết hết nước chấm. (Nguồn: Phong Motul)

Độ xe ăn Tết hết nước chấm. (Nguồn: Phong Motul)

Bảo Bảo (Sưu tầm)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/do-xe-lead-an-tet-kieu-nay-thi-ai-ma-theo-cho-lai-ar837340.html