Đô thị mới An Vân Dương, TP Huế: Biến dạng vì... tùy tiện, dễ dãi!

    Gốc

    Cho đến nay, chỉ một phần trong khu đô thị mới An Vân Dương (AVD), TP Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/17/083858/5426