Điểm tin vắn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Ngày 28-4, Bộ Xây dựng có công văn đề nghị các tỉnh, TP báo cáo tình hình cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước. Theo đó, các tỉnh, TP thống kê, phân loại quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước cho thuê...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/05/01/111500/14165