Điểm tin vắn

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Tòa nhà 21 tầng tại Làng sinh viên đang được Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) xây dựng khẩn trương nhằm hoàn tất dự án theo đúng kế hoạch.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/10/16/050033/10809