Điểm sáng của cả nước

Với những cách làm sáng tạo, quyết liệt từ tỉnh đến các địa phương, Quảng Ninh đã trở thành điểm sáng nhất cả nước trong công tác giảm nghèo. Từ tiền đề là thành tích hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã chuyển sang triển khai chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn mức bình quân của cả nước.

Về đích trước 3 năm

Những năm qua, các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo đã tạo không khí sôi nổi trên khắp các vùng nông thôn Quảng Ninh; bộ mặt nông thôn của tỉnh đã thay đổi rõ nét, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cùng với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp, đến hết năm 2022, Quảng Ninh đã "về đích" Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trước 3 năm, trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra và chuyển sang triển khai chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn mức bình quân của cả nước.

Lãnh đạo UBND TP Uông Bí và đại diện các đoàn thể, tăng ni trao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Nguyên

Lãnh đạo UBND TP Uông Bí và đại diện các đoàn thể, tăng ni trao kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Nguyên

Hiện, số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh giảm 88% so với đầu năm 2021. Dự kiến đến hết năm 2023, tỉnh sẽ không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn trên địa bàn đạt 54,4 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân vùng đồng bào DTTS và miền núi tăng gấp 1,2 lần so với năm 2020.

Với kết quả này, Quảng Ninh đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, trở thành điểm sáng nhất cả nước về công tác giảm nghèo, mang về cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) những giá trị mới, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Đây cũng là cơ sở vững chắc để Quảng Ninh hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Đổi mới toàn diện, mạnh mẽ tư duy phát triển

Thực tiễn cho thấy, những năm qua, Quảng Ninh luôn tuân thủ mục tiêu phát triển là đề cao tính nhân văn, lẽ công bằng, định hướng giá trị cho tăng trưởng và phát triển; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đáng chú ý, tỉnh có nhiều cách làm sáng tạo, năng động, quyết tâm, quyết liệt mà không phải địa phương nào cũng triển khai đồng bộ, thống nhất được nhiều biện pháp như vậy. Trong đó, nguồn ngân sách xã hội và huy động từ các nguồn khác chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn đầu tư ở tất cả các chương trình MTQG. Đây là cách làm riêng biệt của Quảng Ninh khi đã gắn trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, người dân vào các hoạt động chung của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện Chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, Quảng Ninh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp không ngừng cải thiện, thay đổi, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, từ đó, mỗi người dân đều được thụ hưởng những thành quả phát triển. Tổng chi an sinh xã hội ước đạt 1.037 tỷ đồng, tăng 81% cùng kỳ (cùng kỳ là 573 tỷ đồng); số lao động được tạo việc làm tăng thêm ước đạt 19.369 người, bằng 96,85% kế hoạch; gấp 2,04 lần so với cùng kỳ. Tỉnh cũng cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm, nhà dột nát mới phát sinh trên địa bàn. Đây là một trong những chủ trương có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn, bảo đảm mọi người dân Quảng Ninh đều được thụ hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo chia sẻ của lãnh đạo tỉnh, bài học kinh nghiệm trong suốt thời gian thực hiện 2 chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo vừa qua là phải bắt đầu từ tư duy. Trong đó, tỉnh đã thực sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ tư duy phát triển, nhất là tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau; kiên trì thực hiện chủ trương quy hoạch đi trước một bước. Đặc biệt, tỉnh đã khai thác tốt lợi thế cạnh tranh tạo ra từ các hệ thống giao thông chiến lược, đồng bộ đã và đang hoàn thành để thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, nội vùng, hình thành các vùng động lực, hành lang phát triển mới để đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp, đổi mới tổ chức phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp và nông thôn.

TUẤN NGUYÊN

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/diem-sang-cua-ca-nuoc-i344608/