Dịch vụ chất lượng cao phát triển chưa… cao

    Gốc

    Sự phát triển các chủng loại dịch vụ chất lượng cao tại Việt Nam hiện chưa phong phú, đa dạng, hầu hết chỉ ở mức trung bình...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=05&home=detail&id=f331f271ac1b3b&page=category