Dịch Covid-19 năm thứ ba làm thay đổi quy luật lây nhiễm

Bước sang năm thứ ba, quy luật lây nhiễm của dịch Covid-19 gần như thay đổi hoàn toàn. Đây là khẳng định của các bác sĩ Đức.

Video: VTVBiên tập: Minh Nguyệt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/video-dich-covid-19-nam-thu-ba-lam-thay-doi-quy-luat-lay-nhiem-post1337852.html