Địa điểm tập kết ra Bắc tại bờ Nam sông Đốc được công nhận là Di tích quốc gia

Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại bờ Nam sông Đốc (Cà Mau) vừa được Bộ VHTTDL bổ sung vào danh mục Di tích quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-BVHTTD về việc bổ sung địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại bờ Nam sông Đốc vào danh mục Di tích quốc gia.

Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại bờ Nam sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) là nơi diễn ra cuộc tiễn đưa đầy lưu luyến với lời hẹn ngày tái ngộ sau 2 năm, nhưng không ngờ đó là cuộc tiễn đưa kéo dài hơn 2 thập kỷ, cách cửa Sông Đốc khoảng 2 km.

Trải qua cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cùng với sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, giờ đây những yếu tố gốc của di tích gần như không còn nữa, ngay cả địa hình và cảnh quan thiên nhiên cũng đã thay đổi theo thời gian.

Hiện nay, địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại bờ Nam Sông Đốc, tọa lạc tại khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, trên khu đất có diện tích 2.000 m2.

Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại bờ Nam Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại bờ Nam Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Địa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954 đầu năm 1955 tại bờ Nam sông Đốc là một trong những địa điểm tập kết ra Bắc cuối cùng của ta. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng của quân dân Nam Bộ.

Trong thời gian 200 ngày chuyển giao tập kết tại tỉnh Cà Mau, ta có điều kiện xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng về mọi mặt, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Đó cũng là nền tảng để Đảng ta chỉ đạo, hình thành nhiều căn cứ kháng chiến, xây dựng hệ thống căn cứ địa liên hoàn, tạo thế đứng vững chắc cho lực lượng kháng chiến đến thắng lợi về sau.

Tại Quyết định, Bộ VHTT&DL yêu cầu UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dia-diem-tap-ket-ra-bac-tai-bo-nam-song-doc-duoc-cong-nhan-la-di-tich-quoc-gia-post577293.antd