Đến ngày 15-6, đơn vị nào mua bán vàng không có hóa đơn điện tử sẽ bị rút giấy phép

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mới đây, tại cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, trong đó có giải pháp truyền thông phù hợp, tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh, mua, bán vàng. Đến ngày 15-6 tới đây, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua, bán vàng thì rút giấy phép. Đồng thời, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Hải Quân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/den-ngay-15-6-don-vi-nao-mua-ban-vang-khong-co-hoa-don-dien-tu-se-bi-rut-giay-phep-5683414/