"Đêm nghệ thuật Hennessy" lần đầu ở Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Đêm nghệ thuật Hennessy" (Hennessy Artistry) sẽ được tổ chức lần đầu tại Việt Nam vào ngày 1/10. Đây là một trong chuỗi sự kiện hàng năm của Hennessy trên phạm vi toàn cầu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=93879