Để tránh “đầu voi, đuôi chuột”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - 3 ngày qua, ai cũng thấy phố phường Thủ đô sạch đẹp, thông thoáng, hẳn lên. Nhiều người đã so sánh Hà Nội những ngày này với những ngày diễn ra các sự kiện quốc tế quan trọng như SEA Gammes 22, Hội nghị APEC...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=72803