Để những nét chữ đẹp đi vào lòng người...

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Môn học nào cũng cần có phương pháp. Dạy chữ cũng cần có phương pháp. Tìm ra quy luật của từng con chữ, của từng nhóm chữ... ấy là điều cần thiết, nên làm. Chúng ta rất cần có những người làm nghề luyện chữ đẹp.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19015