Đề nghị giảm lãi suất, thêm gói vay mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng tình hình triển khai đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói vay mới với lãi suất giảm 3-5% so với lãi vay thương mại, thời hạn vay 10-15 năm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-nghi-giam-lai-suat-them-goi-vay-mua-nha-o-xa-hoi-122095.htm