ĐBSCL: Lũ lên cao gây ngập nhiều nơi

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nước lũ vùng đầu nguồn ĐBSCL dao động ở mức cao. Ngày 26-10, mực nước đo được trên sông Tiền tại Tân Châu là 4,00m (dưới báo động 3); trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,54m (trên báo động 3). Theo dự báo, vài ngày tới, nước lũ đầu nguồn sông Tiền - sông Hậu, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên theo kỳ triều cường, sau đó biến đổi chậm

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2007/10/127625