ĐB Nguyễn Thiện Nhân: Trung ương yêu cầu sao Tổng cục thống kê không công bố mức sống tối thiểu?

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Chính phủ cần báo cáo rõ vì sao trong 5 năm qua, cơ quan thống kê nhà nước không công bố mức sống tối thiểu hàng năm dù trong nghị quyết của trung ương yêu cầu phải công bố

Chiều 25-6, Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân phát biểu thảo luận tại tổ chiều 25-6

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân phát biểu thảo luận tại tổ chiều 25-6

Tại tổ TP HCM, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Chính phủ cần báo cáo rõ vì sao trong 5 năm qua, cơ quan thống kê nhà nước không công bố mức sống tối thiểu hàng năm dù trong nghị quyết của Trung ương yêu cầu cơ quan thống kê nhà nước phải công bố mức sống tối thiểu hàng năm.

Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, cho đến nay, chúng ta không có số liệu mức sống tối thiểu của Việt Nam phải là bao nhiêu, chưa có cơ sở xác định được mức lương tối thiểu để bảo đảm mức sống tối thiểu. Vì vậy, cần làm rõ đề án nâng lương lần này thực sự có đáp ứng được yêu cầu của nghị quyết của trung ương là cải cách tiền lương xuất phát từ mức sống tối thiểu. Đại biểu nhấn mạnh nên báo cáo rõ vấn đề này.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chúng ta đặt yêu cầu tăng 30% lương, tăng lương là tốt cho công chức, rất có ý nghĩa nhưng chưa bám sát được nghị quyết của Trung ương là phải xác định mức sống tối thiểu.

"Khó khăn gì mà 5 năm qua Tổng cục Thống kê không công bố mức sống tối thiểu, hay nói cách khác là từ trước đến nay chúng ta chưa công bố mức sống tối thiểu. Đấy mới là gốc. Nếu hiểu rõ các khó khăn thì chúng ta sẵn sàng chia sẻ với Chính phủ nhưng phải có mục tiêu lúc nào thì làm đúng yêu cầu này của nghị quyết Trung ương về cải cách tiền lương" - đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ.

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) cho rằng đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nói rất đúng, mức sống tối thiểu là vấn đề chúng ta phải đạt tới.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa phát biểu

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa phát biểu

Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, vấn đề này cũng liên quan đến vùng miền khác nhau, có lẽ khó khăn để tìm chuẩn nào đó, có sự đồng thuận để có mức sống tối thiểu, bởi cùng một số tiền với vùng này không có bức xúc nhiều nhưng ở vùng như TP HCM, Hà Nội chắc chắn mức sống tối thiểu cao, có thể cao nhất nước.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng với tình hình kinh tế thị trường hiện nay thì mức sống tối thiểu hiện nay so với 5-10 năm trước khác rất nhiều.

"Khoảng cách giữa khu vực công và khu vực tư khác nhau quá nhiều, do đó thiếu động lực, khi muốn yêu cầu cán bộ, công chức làm tốt hơn, cực nhọc hơn, tranh thủ đi học nâng cao trình độ... nhưng với mức lương đó thì khó. Tôi đề nghị số định ra mức sống tối thiểu cần đẩy lên và lấy đó làm mức phấn đấu, nếu không thì đội ngũ công chức ở Việt Nam so với Campuchia còn thua, khu vực tư không thua nhưng khu vực công lương như thế quá thấp, không bảo đảm mức sống tối thiểu" - đại biểu Trương Trọng Nghĩa phát biểu.

Văn Duẩn - Huy Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/db-nguyen-thien-nhan-trung-uong-yeu-cau-sao-tong-cuc-thong-ke-khong-cong-bo-muc-song-toi-thieu-196240625182539618.htm