Đẩy mạnh sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) thay thế hóa đơn giấy là một đột phá lớn, nền tảng quan trọng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người nộp thuế và cơ quan nhà nước. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm thúc đẩy trong chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đối với cơ quan tài chính cũng như trong các cơ quan nhà nước khác.

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/video/xem-video/day-manh-su-dung-hoa-don-dien-tu-doi-voi-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-2506.html