Đầu tư nhà đất không bao giờ lỗ(?!)

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Đây là quan điểm chung của rất nhiều người bởi cho rằng không như chứng khoán, nhà đất không bán được thì để đó, không...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/14/085149/5359