Đâu là căn nguyên của vấn đề?

    Gốc

    Vụ sập cầu Cần Thơ ngày 26-9 được xem là một thảm họa bởi nó gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là bài học đau xót về tình trạng mất an toàn lao động đang gia tăng và diễn biến phức tạp...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.23909.qdnd