Dấu ấn tài khóa năm 2022: Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán

Năm 2022 thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt dự toán, tổng thu NSNN đạt 1.784,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 1.421,8 nghìn tỷ đồng; thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt 280 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu đạt 77 nghìn tỷ đồng...

Hồng Vân

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/dau-an-tai-khoa-nam-2022-thu-ngan-sach-nha-nuoc-vuot-du-toan-120523.html