Đất trong khu công nghiệp... sốt

    3 đăng lạiGốc

    So với một năm trước, giá thuê đất đã tăng 30%-50%. Giá thuê cao nhất là Khu chế xuất Tân Thuận, trên 100 USD/năm...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/10/085609/7237