Dập dịch tiêu chảy cấp ở Hà Tĩnh

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tính đến hôm qua (12-11), tại Hà Tĩnh đã có 42 người bị bệnh tiêu chảy cấp, trong đó có 14 trường hợp có kết quả dương tính với phẩy khuẩn tả. Bệnh tiêu chảy cấp xuất hiện tại 11 xã thuộc thành phố Hà Tĩnh và các huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134854&sub=127&top=39