Danh mục mã trường THPT năm 2009 của các sở giáo dục và đào tạo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Danh mục mã trường trung học phổ thông (THPT) và tương đương năm 2009; đơn vị đăng ký dự thi năm 2009 của 64 Sở GD-ĐT trên cả nước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143457&sub=74&top=41