Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư triển khai học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết T.Ư 9

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Ngày 18-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị T.Ư 9 (Khóa X) cho cán bộ chủ chốt .

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=143440&sub=130&top=37