Đang đi với bồ bị chủ nợ chém chết

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Do Cường nợ Vinh “Tình” 40 triệu đồng, nên khi phát hiện Cường đang đi chơi với bạn gái, Vinh "Tình" đã huy động tới 8 đồng bọn dùng dao kiếm đâm chém tới tấp vào người Cường, khiến Cường tử vong.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/12/105153.cand