Đàn ông chỉ mong... vợ bớt cằn nhằn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tiếng cằn nhằn của các bà xã, là một nỗi ám ảnh khủng khiếp của đàn ông. Cuối ngày về nhà muộn, vợ cằn nhằn; hơi thở có mùi rượu bia, vợ cằn nhằn; đánh rơi tàn thuốc lá xuống sàn nhà, vợ cằn nhằn v.v...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=87890