Dân chơi Dead Rising sẽ được diệt zombie bằng Wiimote

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Nội dung của game không có nhiều thay đổi so với sản phẩm trên Xbox 360, nhưng đã được thiết kế lại để tận dụng tính năng chiến đấu bằng hành vi.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Diem-tin/2008/07/3B9AE679