Đắk Nông: 110 chi hội, điểm nhóm Tin lành có nhà nguyện

    Báo VTC News
    Gốc

    Trưởng ban đại diện Tin lành tỉnh Đắk Nông cho biết tất cả 110 chi hội và điểm nhóm Tin lành ở Đắk Nông đều có nhà nguyện, phục vụ cầu nguyện và làm lễ cho gần 37.000 bà con tín hữu các dân tộc tại địa phương.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228853/Default.aspx