Đại tướng Phan Văn Giang: Sáp nhập hai Tổng cục theo lộ trình, tinh, gọn, mạnh

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần-kỹ thuật cấp chiến dịch, sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Sáng 28/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Hậu cần về kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Hậu cần tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai, cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng hậu cần; sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp chiến dịch, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật theo lộ trình, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội.

Ảnh: Mạnh Hùng

Ảnh: Mạnh Hùng

Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Hậu cần phối hợp với Tổng cục Kỹ thuật tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm sau một năm sáp nhập cơ quan hậu cần - kỹ thuật cấp chiến thuật về tổ chức, biên chế, bố trí sắp xếp nhân sự; công tác chỉ huy, chỉ đạo, triển khai bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; công tác giáo dục, đào tạo; hệ thống mẫu biểu văn kiện hậu cần - kỹ thuật ở các đơn vị.

Từ đó đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề bất cập về tổ chức, biên chế, bảo đảm phù hợp với tổ chức, biên chế Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Tổng cục Hậu cần tiếp tục đánh giá tác động tình hình thế giới, khu vực và trong nước để tham mưu hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ, phù hợp với lộ trình xây dựng, tổ chức lực lượng Quân đội.

Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tiếp tục có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Thực hiện chặt chẽ quy trình rà soát, bổ sung, quy hoạch, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cho sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dai-tuong-phan-van-giang-sap-nhap-hai-tong-cuc-theo-lo-trinh-tinh-gon-manh-2254025.html