Tổng bí thư,Thủ tướng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương XIII

Tổng bí thư,Thủ tướng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương XIII

Theo kết quả bầu cử vừa được Đại hội XIII công bố, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng...
Hình ảnh đại biểu nữ tham dự Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh đại biểu nữ tham dự Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Xét nghiệm COVID-19 lần 3 cho phóng viên, lực lượng phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Xét nghiệm COVID-19 lần 3 cho phóng viên, lực lượng phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tham luận tại Đại hội XIII của Đảng

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tham luận tại Đại hội XIII của Đảng

Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Các nữ đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về ngày làm việc chính thức thứ hai tại Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về ngày làm việc chính thức thứ hai tại Đại hội XIII của Đảng

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Đại hội XIII của Đảng

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Đại hội XIII của Đảng

222 đại biểu nữ tham dự Đại hội XIII của Đảng

500 phóng viên tác nghiệp tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

500 phóng viên tác nghiệp tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Chùm ảnh: Hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin trực tiếp tại Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chùm ảnh: Hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin trực tiếp tại Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba gửi điện mừng Đại hội XIII của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba gửi điện mừng Đại hội XIII của Đảng

Lãnh đạo cấp cao dự khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Lãnh đạo cấp cao dự khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng XIII

Hình ảnh lễ khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng XIII

Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng