Đại hội lần thứ III Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc

Ngày 8/12, tại TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2016 – 2023), dù thời gian qua Hội gặp nhiều khó khăn nhưng Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc đã cố gắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tháo gỡ những khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Đồng thời, Hội đề ra phương hướng, tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với nhân dân trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc TPHCM sẽ tích cực đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác không những trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo mà còn hướng đến việc hợp tác trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, du lịch, đầu tư… Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến đầu tư, kinh doanh tại TPHCM.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM phát biểu.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM phát biểu.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết để đạt được mục tiêu đề ra tại phương hướng hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP HCM phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TP HCM nhận hoa chúc mừng.

Tại Đại hội bầu ra 15 ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc TPHCM khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục được bầu làm chủ tịch hội.

Tiến Đạt – Thiện Lê

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dai-hoi-lan-thu-iii-hoi-huu-nghi-viet-nam-han-quoc-post498147.html