Đại hội Đảng các cấp: Đà Nẵng thực hiện nghiêm quy định về chuẩn bị nhân sự

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cấp ủy các cấp đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trong việc chỉ đạo Đại hội Đảng cấp dưới và Đại hội Đảng cấp mình, đặc biệt là quy định về chuẩn bị nhân sự.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 27/2, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng và ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết việc thực hiện Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng đã được tiến hành kịp thời, nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trong việc chỉ đạo Đại hội Đảng cấp dưới và Đại hội Đảng cấp mình, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn bị nhân sự đại hội.

Công tác nhân sự Đại hội đã được Đà Nẵng chuẩn bị kỹ, được sự nhất trí cao của Đại hội. Chất lượng của cấp ủy tăng, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tái cử là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị, đạo đức; do đó đã được Đại hội tiếp tục tín nhiệm với số phiếu bầu cao. Mới trúng cử đa số là những cán bộ được đào tạo chính quy, có năng lực nổi trội. Chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp ủy so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tuyên truyền tuy được chú trọng nhưng chưa có nhiều nét mới; số lượng công trình, dự án đưa vào khởi công, khởi động chào mừng Đại hội còn hạn chế, chưa tạo được không khí sôi nổi. Một số báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành còn dài, nặng liệt kê công việc; số lượng nhân sự đủ tuổi tái cử nhiều nên gặp khó khăn, chưa đạt yêu cầu trong thực hiện chỉ tiêu cán bộ trẻ trong Đại hội Đảng bộ các cấp (chỉ tiêu không dưới 10% tổng số cấp ủy viên)...

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, bài học kinh nghiệm từ kỳ Đại hội vừa qua là cần chuẩn bị từ sớm, chủ động phân công các công tác ngay từ giữa nhiệm kỳ; tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương. Công tác nhân sự cho Đại hội phải rà soát thận trọng, chuẩn bị từ rất sớm, tập trung xây dựng các đề án nhân sự, tuân thủ nghiêm quy trình 5 bước về nhân sự…

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đơn vị, địa phương tiếp tục nhìn nhận, đánh giá kết quả đã đạt được để chuẩn bị tốt cho Đại hội sắp tới.

Các tổ chức Đảng cần tiếp tục rà soát lại đội ngũ cấp ủy để bổ sung, kiện toàn theo đúng đề án nhân sự đã phê duyệt; thực hiện đúng, đầy đủ các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trên cơ sở kết quả quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt vừa được Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố Đà Nẵng phê duyệt, cấp ủy các cấp cần có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển nhân sự phù hợp.

Đảng bộ Ủy ban Nhân dân thành phố cần chủ động nghiên cứu, xây dựng danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội Đảng các cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dai-hoi-dang-cac-cap-da-nang-thuc-hien-nghiem-quy-dinh-ve-chuan-bi-nhan-su-post929737.vnp