Đại học ngoài công lập đang bị thả nổi?

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Một trong những vấn đề khúc mắc đang tồn tại hiện nay, tác động lớn đến việc quyết định nên phát triển đại học ngoài công lập (ĐHNCL) đến mức độ nào, quy mô nào, quản lý ra sao, vai trò trong hệ thống quản lý giáo dục quốc dân như thế nào, ở cấp nhà nước, là quan điểm: có hay không thương mại hóa trong giáo dục?

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2009/4/188867