ĐẠI BIỂU LƯU BÁ MẠC - ĐOÀN ĐBQH TỈNH LẠNG SƠN PHÁT BIỂU TẠI HỘI TRƯỜNG

    Cổng TTĐT Quốc Hội
    Quốc Hội
    57 liên quanGốc

    Chiều 21/10/2022: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

    Nguồn Quốc Hội: https://etv.quochoi.vn/videos/ky-hop-thu-4/2022/10/dai-bieu-luu-ba-mac-doan-dbqh-tinh-lang-son-phat-bieu-tai-hoi-truong/3361