Đặc sắc Tết té nước của người Lào ở Điện Biên

Vào trung tuần tháng 4 Dương lịch hàng năm, cộng đồng dân tộc Lào sinh sống tại bản Na Sang 1 và Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) lại tưng bừng tổ chức Tết té nước Bun Huột Nặm. Tết té nước của đồng bào dân tộc Lào ở Núa Ngam là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng dân tộc Lào ở Điện Biên.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dac-sac-tet-te-nuoc-cua-nguoi-lao-o-dien-bien-117573.htm