Đà Nẵng: mở rộng thành phố về phía nam

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Chính quyền TP Đà Nẵng đã quyết định mở rộng TP về phía nam bằng cách đánh thức hơn 3.000ha đất vốn là vùng thấp trũng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/02/19/094715/5900